Energiapalvelumalli alueille (ENPA)

Energiapalvelumalli alueille (ENPA) -hankkeessa kehitetään yrityslähtöinen energiapalvelumalli, joka tukee mahdollisimman vähähiilisen ja energiaomavaraisen korttelitason alueellisten energiaratkaisuiden suunnittelua ja toteutusta. ENPA-hankkeen myötä syntyvässä energiapalvelumallissa yritys tarjoaa asiakkaalle (esim. kaupunki) energiaa palveluna eli asiakas maksaa vain energialaskun, ei perustamiseen liittyvistä investoinneista tai ylläpitokustannuksista. Käytännössä järjestely toimii samalla tavalla kuin esimerkiksi kaukolämmön ostaminen.

Energiayritykset palvelun tarjoajana

Hankkeen päätavoitteena on luoda yhteinen alueellinen yrityslähtöinen energiapalvelun liiketoimintamalli. Malli tulee rakentumaan energia-alan yritysten tarjoamasta energiapalvelusta, jossa asiakkaana ovat muut kunkin alueen toimijat, kuten yritykset ja kuntaorganisaatio. Hankkeen avulla parannetaan aluetason energiamarkkinoiden toimintaa vastaamaan toimialansa kasvaviin haasteisiin.

Helsinki, Vantaa, Espoo ja Metropolia toteuttavat ENPA-hankkeen yhdessä. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, rahoituksen on myöntänyt Uudenmaan liitto. Hanke tukee Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa. ENPA on osa Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteistä innovaatio-ohjelmaa (HEVi). Hankkeen hallinnosta vastaa Helsingin kaupunki ja projektipäällikkönä toimii Timo Määttä.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta:
ENPA – HEVi – Helsinki+Espoo+Vantaa – Innovations (hevinnovations.fi)

Energiapalvelumalli alueille (ENPA) – yritysten ja kaupunkien energiayhteistyö käytäntöön

Toimintavuodet
11/2023 – 10/2026

Vastuuhenkilö
Projektipäällikkö
Timo Määttä
etunimi.sukunimi@hel.fi
040 5071952

Muut henkilöt
Johtava energia-asiantuntija
Veera Sevander
etunimi.sukunimi@hel.fi

Rahoittajat
Euroopan aluekehitysrahasto, rahoituksen on myöntänyt Uudenmaan liitto