Energiaviisas kaupunkikonserni

Kaupungin päästövähennystyön yhteydessä on tunnistettu tytäryhteisöiden potentiaali energiansäästössä, mutta niiden toiminnan luonteesta johtuen resurssit energiansäästötyön edistämiseksi ovat rajalliset. ​

Energiaviisas kaupunkikonserni -hankkeessa tuetaan kaupungin tytäryhteisöjä hiilineutraalisuussuunnitelman energiansäästöön kohdistuvien toimenpiteiden tunnistamisessa ja toteuttamisessa sekä energiansäästötyön juurruttamisessa jatkuvaksi toiminnaksi.  ​Tytäryhteisöille tehdään energiaselvityksiä ja neuvotaan investointien rahoituksessa.

Heti hankkeen alkuvaiheessa tehtiin kaikille tytäryhteisöille suunnattu kysely, jonka pohjalta päätettiin lähempään tarkasteluun ja tiiviimpään yhteistyöhön valittavat yhteisöt (Korkeasaari, Jätkäsaaren Rööri Oy, Urheiluhallit Oy, Kaisaniemen metrohalli Oy). Asiantuntijakonsultin kanssa haastateltiin piloteiksi valitut yhteisöt ja kerättiin niiden energian käyttöön liittyvää dataa selvitysten lähtötiedoiksi. Energiaselvityksissä esitetyistä toimenpide-ehdotuksista nostettiin yhteistyössä kunkin tytäryhteisön kanssa potentiaalisimmat edistämisen kohteet. Selvitysten tulosten pohjalta kirjoitetut jutut löytyvät alta.

Energiaviisas kaupunkikonserni

Toimintavuodet
6/2021 – 11/2022

Vastuuhenkilö
Timo Määttä
etunimi.sukunimi@hel.fi
+358931022138

Muut henkilöt
Veera Sevander
etunimi.sukunimi@hel.fi
+358931020926

Rahoittaja
Ympäristöministeriö