Ilmastokatu – Uutta energiaa ja pieniä ihmeitä

Ilmastokaduilla tähdättiin tulevaisuuden vähähiiliseen ja ilmastonmuutokseen sopeutuneeseen kaupunkiin. Helsingin Iso Roobertinkadulla ja Vantaan Tikkuraitilla ja Asematiellä etsittiin jo rakennetussa kaupunkiympäristössä toimivia ratkaisuja, joilla kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta voidaan leikata. Ratkaisuja ideoimassa ja kokeilemassa olivat mukana alueiden yritykset, kiinteistönomistajat, asukkaat ja kaupunki.

Ilmastokatu

Toimintavuodet
2015-2017

Vastuuhenkilö
Jari Viinanen

Muut henkilöt
Mira Jarkko
etunimi.sukunimi@hel.fi

Rahoittaja
EAKR 6Aika

Yhteistyötahot
Vantaan kaupunki, Green Building Council, Aalto-yliopisto, HSY Ilmastoinfo

Toimenpiteet

– alueen tarpeita kartoitettiin palvelumuotoilun keinoin

– toteutettiin nopeita kokeiluja esimerkiksi ravintoloiden hävikkiruuan minimoimiseksi, ilmastokestävän ruuan lisäämiseksi ja tilojen käytön tehostamiseksi

– toteutettiin energiatehokkaan valaistuksen pilotit taloyhtiöissä ja kivijalkaliikkeessä

– järjestettiin kilpailu ja pilotointi ekotehokkaasta terassista

– edistettiin aurinkosähkön käyttöä

– laskettiin rakennusten käytön hiilijalanjälkiä ja tehtiin energiakatselmuksia

– etsittiin uusia lämmöntalteenoton mahdollisuuksia

– tutustutettiin asukkaita viisaisiin mittarointi- ja säätöjärjestelmiin

– 6 perhettä osallistui ilmastotreeniin henkilökohtaisen valmentajan avulla

– pidettiin tapahtumia ja osallistuttiin olemassa oleviin tapahtumiin

– perustettiin puheenjohtajaklubi alueen yhteistyön jatkamiselle

– kokemuksista ja piloteista tuotettiin Ilmastokatu-työkalupakki

– lisäksi hankkeen aikana Helsingin kaupunki pilotoi ilmastoystävällistä kadun peruskorjausta ja toteutti sitä ilmastoviisaasti


Toteutus

Helsingin ja Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraaleja. Kaupunkien omat mahdollisuudet päästä tavoitteeseen ovat rajalliset, joten yritysten ja asukkaiden rooli on keskeinen. Hiilineutraalisuuden saavuttaminen vaatii uusia, taloudellisesti kestäviä ratkaisuja ja yhteisiä toimintamalleja yritysten, asukkaiden ja kaupungin yhteistyölle.

Ilmastokatu-hankkeessa kokeiltiin uusia ratkaisuja ruohonjuuritasolla yhteistyössä kadun toimijoiden kanssa. Hankkeessa on kokeiltu ja otettu käyttöön uusia toiminta- ja yhteistyötapoja yritysten, taloyhtiöiden ja muiden kiinteistöjen sekä asukkaiden kanssa. Ilmastokatu on saanut kiitosta sekä kadun toimijoilta että kansainvälisiltä areenoilta juuri ihmisläheisyydestä ja sosiaalisesta toimintatavastaan.

Hankkeen tavoitteena on ollut vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä tavalla, joka hyödyttää sekä alueen asukkaita, yrityksiä ja muita toimijoita. Tavoitteena oli myös yhdistää yritysten liiketoiminnan kehittäminen ja ympäristövastuullisuus tavalla, joka näkyy asiakkaille ja johon asukkaat voivat valinnoillaan vaikuttaa sekä testata toimintamallia, missä yrityksiä ja asukkaita tuodaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmastoviisasta, vähähiilistä aluetta. Asukkaiden, yritysten ja kiinteistön edustajien tarpeita ja toiveita kartoitettiin hankkeen aikana ja hankkeen toimintaa räätälöitiin tämän pohjalta.

Hankkeen aikana ehdittiin tehdä lukuisia selvityksiä, suunnitelmia ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä olivat mm. valaistussuunnitelmat, energiakartoitukset, aurinkosähkökartoitukset, lämmöntalteenottoselvitykset, yritysten ja asukkaiden energianeuvonta sekä vastuullisen ruoan koulutus ravintoloille ja neuvonta asukkaille.

Koska taloyhtiöiden ja muiden kiinteistöjen päätöksentekoprosessi on huomattavasti hitaampi kuin hankkeen lyhyt kesto, tullaan osa suunnitelmista toteuttamaan vasta hankkeen päättymisen jälkeen. On kuitenkin todennäköistä, että Ilmastokatujen kasvihuonekaasupäästöt tulevat laskemaan edelleen, kun suunnitelmat realisoituvat.