Ilmastoviisaat taloyhtiöt

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa etsitään ratkaisuja asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantamiseen taloyhtiötietoon (taloyhtiöiden mydata) perustuvien digitaalisten palveluiden ja ratkaisujen avulla.

Tarkoituksena on tukea asuinkerrostaloille suunnattujen digipohjaisten cleantech-ratkaisujen kysynnän kasvua, tarjota innovaatioympäristö ratkaisujen kehittämiseen sekä kehittää asuinkerrostalojen tiedon keräämis-, omistajuus- ja jakamishaasteisiin vastaava digitaalinen alusta, joka edistäisi myös palveluekosysteemissä olevien toimijoiden – yritysten ja kuntaorganisaatioiden – tiedonvaihtoa ja yhteistyömalleja.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt

Toimintavuodet
9/2018 – 12/2020

Vastuuhenkilö
Projektikoordinaattori
Aleksi Heikkilä
etunimi.sukunimi@hel.fi
+358405403642

Rahoittajat
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Mustikkamaa, Isoisän silta etualalla

Toteutus


Hankkeessa viedään yhteensä kuuteen helsinkiläiseen ja vantaalaiseen taloyhtiöön asuinolosuhteita mittavia sensoreita. Taloyhtiöistä mitatun tiedon jakamiseen luodaan taloyhtiön dataportaali, joka mahdollistaa myös taloyhtiön ja asukkaiden oman tiedon paremman hallinnan ja hyödyntämisen.

Hankkeessa pohditaan myös muun taloyhtiötiedon digitalisoinnin mahdollisuuksia ja sitä, miten taloyhtiö voisi paremmin jakaa tietoa yrityksille, toisille taloyhtiöille ja esimerkiksi rahoituslaitoksille.

Yrityksille hanke tarjoaa työpajoja ja koulutusta, joissa pohditaan keinoja yritysten pääsemiseksi paremmin sisään asuinkerrostalomarkkinoille. Yrityksillä on myös mahdollisuus kokeilla omia palvelujaan ja ratkaisujaan taloyhtiöissä hankkeen aikana.

HSY toteuttaa hankkeen aikana kaikille avoimen verkkokoulutusympäristön taloyhtiöiden energiankulutukseen liittyvistä aiheista. Verkkokurssin tarkoituksena on lisätä taloyhtiöiden valmiuksia parantaa oman kiinteistönsä energiatehokkuutta ja rohkaista suunnitelmalliseen kiinteistön ylläpitoon.

Hankkeen lopputuotoksena syntyy taloyhtiöille ja yrityksille tarkoitettu opas digitaalisen tiedon hallinnasta ja hyödyntämisestä asunto-osakeyhtiössä. Digiopas (linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sisältää tietoa mm. erilaisten mittaussensorien hyödyistä, erilaisista palveluista ja toimivista esimerkeistä sekä tiedon keräämisen, käsittelyn ja jakamisen käytännöistä.

Vastuuhenkilöt ja hankkeen lisätiedot

Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki. Projektikoordinaattori Aleksi Heikkilä vastaa hankeen koordinoinnista.

Yhteistyötahot: HSY, Vantaan kaupunki, Forum Virium Helsinki, Green Building Council Finland