Taloyhtiöklubi-hanke

Taloyhtiöklubi on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteishanke, joka keskittyy taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseen paikallisten taloyhtiöiden yhteistyöfoorumien eli taloyhtiöklubien avulla. Taloyhtiöklubi-hankkeen tarkoituksena on auttaa paikallisia taloyhtiöitä muodostamaan yhteistyöfoorumeita eli taloyhtiöklubeja. 

Taloyhtiöklubeissa alueen taloyhtiöt tekevät yhteistyötä sekä jakavat kokemuksia ja tietoa. Klubitapaamisissa perehdytään asiantuntijoiden kanssa energiatehokkuuden mahdollisuuksiin ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluihin. Yhteisellä energiatehokkuuden edistämisellä pienennetään kustannuksia, parannetaan asumisolosuhteita ja nostetaan kiinteistön sekä koko alueen arvoa.   

Tavoitteena on, että taloyhtiöiden alueellinen energiatehokkuusyhteistyö vakiintuu ja toimintamalli leviää muille asuinalueille sekä muihin kaupunkeihin.  Lisäksi keskeinen tavoite on selvittää ja ratkaista kysymys perustoiminnan rahoituksesta: mikä on sellainen rahoitusmalli tai -pohja, joka mahdollistaa uudentyyppisen taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuus- ja muun yhteistoiminnan laajentumisen muihin kuntiin ja alueille? 

Hankkeen aikana 2020-2021 kehitetään taloyhtiöiden alueellisen yhteistyön toimintamalli ja sitä pilotoidaan pääkaupunkiseudulla Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Helsingissä toiminnan pilottikohteita ovat:  

               – Katajaharju (Lauttasaari) 
               – Kannelmäki 
               – Mellunmäki 
               – Myllypuro 
               – Pihlajisto 

Taloyhtiöklubi-hanke

Toimintavuodet
10/2020-12/2021 

Vastuuhenkilö
Helsingin yhteyshenkilö  Petteri Huuska 
etunimi.sukunimi@hel.fi
+358931028905  

Projektipäällikkö
Kimmo Karvinen (Goodhouse Oy)

Rahoittajat
Päärahoittaja on ympäristöministeriö osana Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmaa. Lisäksi hanketta rahoittavat Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit.

Yhteistyötahot
Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Goodhouse Oy (projektipäällikkö), HSY:n Ilmastoinfo, Motiva, Smart & Clean.  

Kerrostalo, etualalla lasten leikkipaikka.

Toteutus


Taloyhtiöklubeissa edistetään laajasti erilaisia teemoja, jotka liittyvät kiinteistöjen ja alueen kehittämiseen. Niitä ovat:

– energiatehokkuuden parantaminen ja energiaremonttien edistäminen

– lisä-/täydennysrakentamisen mahdollisuuksien ja halukkuuden selvittäminen

– hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen naapuritalojen kanssa

– kokemusten vertailu kiinteistöjen käyttämistä palveluista ja yhteiset palveluhankinnat

– useamman kiinteistön yhteiset korjaushankkeet volyymietujen hyödyntämiseksi

– taloyhtiöiden ja kaupungin välisen vuoropuhelun aktivointi ja tiivistäminen

– useamman kiinteistön yhteiset korjaushankkeet

– alueen taloyhtiöiden vaikutusvallan kasvattaminen
 
Hankkeen toiminnasta ja tuloksista kerrotaan aktiivisesti hankkeen verkkosivuilla, some-kanavissa (Twitter, Facebook, YouTube) sekä kaupunkien omien kanavien kautta.

Hankkeessa mukana

Helsingin, Espoon ja Vantaan muodostaman konsortion hanketta ovat tukemassa asiantuntijarooleissa myös HSY:n Ilmastoinfo, Motiva ja Smart & Clean -säätiö.