Päästövähennysohjelman kuvaajien ja taulukoiden sisältö saavutettavassa muodossa

Kokonaispäästöt

Kuvaaja päästökehityksestä päästösektoreittain. Lämmityksen päästöt laskevat vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä noin tasosta 1 800 kt CO2e/vuosi tasolle 90 kt CO2e/vuosi. Sähkön päästöt laskevat vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä noin tasosta 600 kt CO2e/vuosi tasolle 98 kt CO2e/vuosi. Liikenteen päästöt laskevat vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä noin tasosta 700 kt CO2e/vuosi tasolle 370 kt CO2e/vuosi. Muiden sektorien (maatalous, jätteet, teollisuus) päästöt laskevat vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä noin tasosta 460 kt CO2e/vuosi tasolle 41 kt CO2e/vuosi.

Lämmönkulutus sekä lämmityksen päästöt ja päästökerroin

Kuvaaja lämmönkulutuksesta. Lämmön kokonaiskulutus on noussut Helsingissä vuodesta 1990 vuoteen 2022 mennessä noin tasosta 5 760 GWh tasolle 6 591 GWh.

Kuvaaja kaukolämmityksen päästöistä. Kaukolämmityksen päästöt laskevat vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä noin tasosta 1 660 kt CO2e/vuosi tasolle 90 kt CO2e/vuosi.

Kuvaaja kaukolämmön päästökertoimesta. Kaukolämmön päästökerroin laskee vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä tasosta 306 g CO2e/kWh tasolle 16 g CO2e/kWh.

Sähkönkulutuksen päästöt

Kuvaaja sähkönkulutuksen päästökehityksestä. Sähkön päästöt laskevat vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä noin tasosta 600 kt CO2e/vuosi tasolle 98 kt CO2e/vuosi.

Liikenteen päästöt

Kuvaaja liikenteen päästökehityksestä ajoneuvosektoreittain. Henkilöautojen päästöt laskevat vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä noin tasosta 440 kt CO2e/vuosi tasolle 194 kt CO2e/vuosi. Laivaliikenteen päästöt nousevat vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä noin tasosta 70 kt CO2e/vuosi tasolle 82 kt CO2e/vuosi. Linja-autojen päästöt laskevat vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä noin tasosta 60 kt CO2e/vuosi tasolle 16 kt CO2e/vuosi. Moottoripyörien päästöt nousevat vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä tasosta 5 kt CO2e/vuosi tasolle 8 kt CO2e/vuosi. Raideliikenteen päästöt laskevat vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä tasosta 14 kt CO2e/vuosi tasolle 0 kt CO2e/vuosi. Raskaan liikenteen päästöt laskevat vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä noin tasosta 100 kt CO2e/vuosi tasolle 78 kt CO2e/vuosi.

Hiilineutraali Helsinki -toimenpiteet
LuokkaToimenpideSektoriEteneminenLisätieto
LUOKKA 1: Päästöjä vähentävät toimenpiteet
Luokka 1Kaupungin Tilat-palvelun hallinnassa olevien toimitila- ja palvelurakennusten taloudellisesti kannattavien energiatehokkuustoimien toteuttaminenLämmitys
Luokka 1Kaupungin omistamien toimitila- ja palvelurakennusten energiamanagerointiLämmitys
Luokka 1Lämmitystapamuutosten toteuttaminen kaupungin öljy- ja suorasähkölämmitteisiin toimitila- ja palvelurakennuksiinLämmitys
Luokka 1Kalkkisementin käytöstä pohjanvahvistusten sideaineena luopuminenRakentaminen (Scope 3)
Luokka 1Kaupungin toimitilojen ilmanvaihdon säätäminen tarpeenmukaiseksiLämmitysEtenee kohtuullisesti
Luokka 1Vähäpäästöinen betoni infrahankkeissaRakentaminen (Scope 3)Etenee hyvinPäivitetty suunnitteluohjeisiin
Luokka 1Malmin lentokenttäalueen esirakentamispäästöjen vähentäminen-50 prosenttiaRakentaminen (Scope 3)Etenee hyvin
Luokka 1Kaupungin hallinnassa olevien toimitilojen lämmityksen alentaminenLämmitysEtenee hyvin
Luokka 1Ulkovalaistuksen vaihtaminen LED-valaisimiinSähköEtenee hyvin
Luokka 1Kaupungin toimitilat ja palvelurakennukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että E-luku on -30% käyttötapaluokan kansallisesta raja-arvostaLämmitysEtenee hyvin
Luokka 1Kaupungin toimitilojen ja palvelurakennusten perusparannukset toteutetaan siten, että E-luku pienenee -34% rakennuksen alkuperäisestä E-luvustaLämmitysEtenee hyvin
Luokka 1Asemakaavoituksessa muille kuin asuinrakennuksille edellytetään energialuokkaa, joka on -20% rakennustyypille asetetusta kansallisesta normistaLämmitysEtenee hyvin
Luokka 1Kaupungin toimitilojen ja palvelurakennusten päälämmitysjärjestelmäksi valitaan lämpöpumppujärjestelmä, mikäli takaisinmaksuaika on alle 15 vuotta ja toteutus on teknisesti mahdollinenLämmitysEtenee hyvin
Luokka 1Kaupungin henkilöautokannan vaihtaminen sähköautoihin 2021–2025LiikenneEi etene aikataulussaLatauspisteiden rakentamisessa viiveitä ja autoja ei ole pystytty vaihtamaan sovittua määrää
LUOKKA 2: Välttämättömät päästövähennyksiä mahdollistavat toimenpiteet
Luokka 2Matalalämpöisten alueellisten lämmityskokonaisuuksien periaatteet.LämmitysEtenee hyvinValmis, pdf-raportti luettavissa
Luokka 2Baanaverkon ja tavoiteverkon toteuttamissuunnitelman uudelleenohjelmointi vuoteen 2030LiikenneEtenee hyvin
Luokka 2Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen linjassa sähköautoennusteen kanssaLämmitysEtenee kohtuullisesti
Luokka 2Kaupungin kiinteistöjen energiaratkaisujen kilpailuttamisen prosessien kehittäminenLämmitys, sähköEi etene aikataulussa
Luokka 2Maalämmön rakentamisen salliminen yleisille alueilleLämmitysEtenee hyvinPeriaate hyväksytty KYLK 1.2.2022, ensimmäiset ennakkotiedustelut vastattu
Luokka 2Tontinluovutusehdoissa edellytetään uudiskohteissa autopaikkojen toteuttamista siten, että ne on sähköistetty ja 1/3 autopaikoista on varustettu latauspisteelläLiikenneEtenee hyvin
Luokka 2Pyöräilyn edistämisohjelman toteuttaminenLiikenneEtenee hyvinSeurattavat indikaattorit: Kantakaupungin tavoiteverkon rakentuminen: 50,0 km (tavoite 140 km); Baanaverkon rakentuminen: 18,3 km (tavoite 150 km)
LUOKKA 3: Selvitykset uusien päästövähennystoimien määrittelemiseksi
Luokka 3Rakentamisen ohjaaminen hiilijalanjäljellä -selvitysLämmitys, rakentaminen (Scope 3)Etenee hyvinValmis, päätös toteutuksesta (KYLK 20.6.2023)
Luokka 3Kaupungin omien kiinteistöjen energiatehokkuusparannusten tehostaminen perusparannusten ulkopuolella (Energiakatselmusten toteutusprosessin määrittely)Lämmitys, sähköEtenee hyvin
Luokka 3Selvitys liikenteen päästövähennyskeinoistaLiikenneEtenee hyvinVaikutusten arviointi käynnissä
Luokka 3Edistetään vaikuttavien seudullisen liikkumisen päästövähennystoimien määrittelyäLiikenneEtenee kohtuullisesti
Rakentaminen (scope 3)Selvitys yleisillä alueilla käytettävien luonnonkivien hankinnan ohjaamisesta päästökriteereilläKYMP/RYA/Yla
Rakentaminen (scope 3)Rakentamisvaiheen päästöjä pienentävät kokeilut kaupungin omassa toimitila- ja palvelurakennustuotannossaKYMP/RYA/Tilat