Moderni työelämä edellyttää ilmasto- ja kiertotalousosaamista – Stadin AO:n Ilmastovastuullinen toiminta laajenee kaikille aloille

Kaksi oppilasta viherkasvatusten parissa.
Opiskelijat istuttivat keväällä 2023 herneenversoja ja kylvivät auringonkukansiemeniä Prinsessantien toimipaikassa. Kuva: Kaisa Rastas.

Stadin ammattiopisto on Suomen suurin ammattioppilaitos. Siellä opiskelee vuosittain noin 22 000 opiskelijaa, jotka valmistuvat opintojensa myötä yli 50:een eri ammattiin. Opetettavat kurssit pohjautuvat lakisääteisten opetussuunnitelmien lisäksi myös työelämän vaatimuksiin, ja viime vuosina on käynyt selväksi, että yritykset edellyttävät työntekijöiltään ammattiosaamisen lisäksi myös ilmasto- ja kiertotalousosaamista. Vuonna 2022 Stadin AO:ssa pilotoitiinkin uutta tutkinnon osaa Ilmastovastuullinen toiminta. Jatkossa työelämässä suoritettava valinnainen tutkinnon osa laajenee kaikille aloille.

Työelämä muuttuu, ja ammatillisen koulutuksen on muututtava sen mukana. Stadin ammattiopistossa seurataan tarkasti nykyajan vaateita työntekijöille ja reagoidaan niiden mukaisesti, jotta alalleen valmistuvilla ammattilaisilla olisi ajantasaista ja työllistymistä edistävää osaamista. Nyt oppilaitoksessa on alkanut uutuutena Ilmastovastuullinen toiminta -nimeä kantava tutkinnon osa (15 ops), joka on valinnainen kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan ilmastovastuullisia toimintatapoja omalla alallaan, opettaa vastuullisuutta, saada opiskelijat pyrkimään kestävämpään toimintaan sekä opettaa heitä soveltamaan oppeja tulevissa töissään.

”Ilmastovastuullinen toiminta -opintojakso vastaa työelämän tarpeisiin. Yritykset haluavat, että meiltä valmistuu ammattilaisia, joilla on myös kestävyysosaamista – ja se on nyt meidän vastuullamme”, toteaa opettaja Mika Kotilainen. ”Vaikka meillä tietysti oppilaitoksen johto ohjaakin tätä, kaiken perustana on työelämä ja sen esittämät vaatimukset. Meiltä valmistuvilla opiskelijoilla on oltava ajankohtaiset, ajantasoiset ja kilpailukykyiset taidot työelämään.”

Raha ratkaisee – ja ilmastonmuutos vaikuttaa siihenkin

Stadin ammattiopiston uutta opintojaksoa pääsevät ensimmäisinä pilotoimaan pintakäsittely-, turva-, kauneus-, logistiikka-, tekstiili-, media- ja lääkeala, kone- ja tuotantotekniikka sekä sosiaali- ja terveysala. Opintojaksolla muun muassa opetetaan ilmiöstä ilmastonmuutoksen takana, kerrotaan ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä opiskelijan omalla alalla, selvitetään oman työn ilmastovaikutuksia sekä pohditaan käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen omalla toimialalla.

”Työelämän muutosten lisäksi uutta opintojaksoa tukevat Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025 sekä YK:n Agenda 2030 -tavoitteet, joihin Suomi on sitoutunut. Yritysten toimintaa ohjaa luonnollisesti myös rahoitus, ja nyt ilmastonmuutos alkaa näkyä siinäkin – rahoittajat vaativat yrityksiltä entistä vastuullisempaa ja ilmaston kannalta kestävämpää toimintaa”, opettaja Kaisa Rastas taustoittaa.

”Vastuullisuus on avainsana. Kaikkien on pyrittävä kestävämpään elämäntapaan, sillä maailma muuttuu – ja se on jo muuttunut. Ilmastonmuutosta ja luontokatoa torjutaan myös kiertotaloudella, ja EU-säätelyn myötä toimintaa joudutaan muuttamaan entistä enemmän kiertotalouden suuntaan”, Kotilainen jatkaa ja viittaa EU:n alati tiukentuviin, kiertotaloutta ja ympäristöystävällisyyttä edellyttäviin direktiiveihin.

Yritysten vastuullisuusarvot kiinnostavat myös maksavia asiakkaita enenevissä määrin, ja ilmaston huomioiminen on yritykselle kilpailuvaltti.

”Asiakkaat vaativat vastuullisuutta. Sidosryhmät vaativat vastuullisuutta. Yksityinen kova raha menee tähän suuntaan, ja esimerkiksi monet rahastot edellyttävät yrityksiltä osallistumista myös luontokadon torjuntaan. Muuttuneet toimintaympäristöt edellyttävät yrityksiltä sopeutumista. Meillä taas on velvollisuus kouluttaa työntekijöitä, jotka ymmärtävät nämä edellytykset”, Kotilainen toteaa ja huomauttaa, että pitkällä aikavälillä ilmastovastuullinen toiminta on ainoaa taloudellisestikin kannattavaa toimintaa.

Luonto- ja ympäristöala pilotoivat Ilmastovastuullinen toiminta -opintojaksoa jo viime vuonna. Kuva: Anna-Kaisa Leskinen.

Opintojakso opettaa ajattelemaan uudella tavalla

Ilmastovastuullinen toiminta -kurssin tarkoitus on olla tutkinnon osa, joka herättelee opiskelijaa pohtimaan ilmastonmuutosta ilmiönä ja ymmärtämään syyt sen taustalla, mutta myös kannustaa kehittämään tapoja toimia ilmastovastuullisesti. Kurssilla esimerkiksi kartoitetaan oman toimialan palvelun, toiminnan tai tuotteen ilmastovaikutuksia ja pohditaan keinoja ilmastotietoisuuden lisäämiseksi. Ilmastovastuullinen toiminta sijoittuu opiskelijan työssäoppimisvaiheeseen, ja työssäoppimispaikasta riippuen yritys saattaa olla jo pitkällä vastuullisuustoimissa tai etsii vasta omia askeleitaan.

Vastaavaa tutkinnon osaa ollaan rakentamassa moniin muihinkin ammattioppilaitoksiin. Ammattikoulut tekevät yhteistyötä aiheen tiimoilta, sillä ilmasto-osaamisen ajankohtaisuus on nyt laajalti tunnistettu ja sitä halutaan integroida ammatillisiin opintoihin ja työssä oppimiseen.

”Ilmastovastuullinen toiminta -opintojakso tulee tukemaan opiskelijoiden kehittyvää ammattitaitoa tehden heistä arvokkaita työntekijöitä, joilla on ajantasoista tietoa muuttuvassa maailmassa”, Rastas toteaa.